Gruppeterapeutisk forløb i tinnitushåndtering efteråret 2022

Hvis du sidder fast i tinnitus’ greb og har svært ved at se, hvordan tinnitus kan slippe sit greb i dig, er dette forløb måske noget for dig. Her kommer vi bl.a. ind på følgende:

  • Hvad er tinnitus
  • Hvordan tackler du negative tanker og angstfyldte følelser forbundet med tinnitus
  • Hvordan får du tinnitus til at glide i baggrunden

Målet er, at du kommer overens med din tinnitus, så den forstyrrer dit liv og din livskvalitet mindst muligt.

Forudsætninger for deltagelse:

  • Du skal før start på forløbet være set af en ørelæge, herunder skal du have fået målt din hørelse indenfor det sidste år.
  • Din hørelse skal være så god, at du rimelig ubesværet kan føre en samtale.
  • Hvis du har en sideløbende behandlingskrævende tilstand, fx svær depression eller svær angst, hjernerystelse eller lignende, skal du være i behandling eller parat til at gå i eventuel lægeligt anbefalet behandling før første gruppesession.
  • Du skal være åben overfor nytænkning og indstillet på at prøve nyt; du skal være parat til at tale om dig selv, til at arbejde med dig selv og til at udveksle erfaringer med de andre i gruppen.
  • Du skal forpligte dig til at komme hver gang og til at lave øvelser dagligt i tiden mellem sessionerne.
  • Du skal forpligte dig til at overholde tavshedspligt i forhold til de personlige ting, som der vil blive talt om undervejs i forløbet. Tavshedspligten ophører ikke efter kursets ophør.

Kort om forløbet:

Du starter med en individuel enkeltsession à 45 minutters varighed hos mig, Anne-Mette, hvor din problemstilling med tinnitus, dine forventninger og forudsætninger vil blive afklaret.

Derefter fortsættes der i gruppe over 6 gange i tidsrummet kl. 16.15-18.00. Hver session består af vidensformidling, gruppeterapeutisk samtale og erfaringsudveksling, øvelser samt instruktion i en hjemmeøvelse, som du dagligt skal udføre mellem sessionerne.

Praktiske informationer:

De indledende individuelle samtaler vil efter nærmere aftale blive placeret på hverdage i tidsrummet kl. 16.00-18.00.

Datoer og tidspunkter for gruppeforløbet:

Torsdagene 3.11, 10.11, 17.11, 24.11 og 8.12. 2022 samt 19.1.2023 kl. 16.15-18.00. 

Sted:

Lygten 2 C, 3. Sal, 2400 København NV

Pris:

Hvis du har en lægelig henvisning:

Den individuelle session: 427,56 kr.

Gruppesessionerne: 383,12 kr. for første gruppesession. For de efterfølgende sessioner: 333,12 kr.

Hvis du er medlem af ”danmark”, kan du få tilskud til samtalerne.

Bemærk, at priserne for gruppesessionerne kan falde en anelse, hvis der deltager mere end 3 personer i gruppen.

Hvis du ikke har en lægelig henvisning:

1000 kr. for den individuelle samtale, derefter 900 kr. for gruppesamtalerne.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark”, kan du få tilskud til samtalerne.

Hvis du eller din arbejdsplads har en sundhedsforsikring, er der måske mulighed for, at udgifterne ved forløbet kan dækkes via forsikringen – men du skal selv lægge ud for derefter at få udgiften refunderet direkte hos forsikringsselskabet.

Betaling:

Der afregnes pr. gang via Mobile Pay eller kontant

Deltagerantal:

Minimum 3 max 6 personer

Tilmelding:

Send en mail til psykolog Anne-Mette Mohr: ammohr@protonmail.com. Oplys navn, adresse og telefonnummer

Yderligere information:

Send en mail: ammohr@protonmail.com

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.