Priser og afregning

FOR KLIENTER 

Hvis du har en lægelig henvisning, koster den første session kr. 412,75 og de efterfølgende kr. 344,17. Der er i alt 12 behandlinger på en lægelig henvisning. Hvis du er medlem af sygeforsikringen “danmark”, får du et tilskud pr. session på kr. 200. En session er à 45 minutters varighed. 

Hvis du efter et forløb på en lægelig henvisning ønsker at fortsætte, betaler du pr. session kr. 875. En session er à 45 minutters varighed.

Hvis du ikke kan få en lægelig henvisning, koster hver psykologsamtale kr. 875. Også her er en session à 45 minutters varighed.

Dette ser ud til at kunne fungere bedre for mig

FOR PSYKOLOGER

Personlig udvikling (svarende til egenterapi) for psykologer og andre faggrupper koster kr. 855 pr. session. Hver session er à 45 minutters varighed.

Individuel supervision af psykologer og andre faggrupper koster kr. 900 pr. session. Hver session er à 45 minutters varighed.

Afregning i forbindelse med en individuel session:

Der afregnes i slutningen af sessionen. Der kan betales kontant eller ved brug af mobile pay. Det er ikke muligt at benytte dankort.

Gruppeforløb for psykologer og andre faggrupper:

Personlig udvikling i gruppe: 1100 kr. pr. session à 45 minutter, hvis gruppen består af mellem 2-4 deltagere og kr. 1150, hvis gruppen består af mellem 5-6 deltagere.

Supervision i gruppe: 1100 kr. pr. session à 45 minutter, hvis gruppen består af mellem 2-4 deltagere og kr. 1200, hvis gruppen består af mellem 5-6 deltagere.

Afregning i forbindelse med gruppeforløb:Der fremsendes faktura pr. mail umiddelbart efter afslutning af den/de givne sessioner

Supervision af psykologer eller andre professionelle vedrørende tinnitus, høretab, øresygdomme med videre: kr. 1.500 pr session. Hver session er à 45 minutter. Der fremsendes faktura umiddelbart efter afslutning af den givne/de givne sessioner.