Hvordan foregår en session

Overordnet set vil enhver, som går i et forløb hos mig, blive mødt med åbenhed, interesse og nysgerrighed kombineret med faglig professionalisme. Ved begyndelsen af hver session vil vi sammen finde ud af, hvilket tema vi vil fordybe os i, eller hvad der ligger dig særligt på sinde at få talt om denne gang. Det er med andre ord dig, som bestemmer, hvad vi skal tale om. Det er jo din session! Hvis du er i tvivl, vil vi sammen tale os ind på dagens tema. Hvis du har det meget dårligt, vil jeg hjælpe dig med at få sat ord på det, som tynger dig og støtte dig i at få skabt et overblik over din situations forskellige temaer og problematikker. Undervejs i sessionen vil jeg sørge for, at vi holder fokus på det valgte tema, dog således at du til enhver tid kan vælge at skifte tema. Jeg vil forsøge at høre og forstå dig, som du forstår dig selv – dette ved løbende at gengive hvad jeg mener at have forstået. Her er det vigtigt, at du retter mig, hvis der er noget, som jeg ikke har fået helt fat i. Ind i mellem vil jeg komme med mine professionelle betragtninger og kommentarer, sådan som de ser ud fra mit synspunkt – hvis du ønsker det. Det vil naturligvis altid stå dig frit for, om du vil gå videre med nogle af mine betragtninger, eller om du vil lade dem ligge. Hvis du giver udtryk for, at her er her noget, som du kunne tænke dig at arbejde videre med eller afprøve, vil jeg altid sammen med dig undersøge, hvad dette nye vil betyde i dit liv, dvs både i forhold til dig selv og i forhold til din omverden. Ved slutningen af samtalen vil jeg spørge dig om, hvorvidt du synes, at vi har fået talt om det vigtige, og om jeg har mødt dig på den måde, som du har brug for. Måske fik vi ikke nået det hele, måske skal vi næste gang tale om det samme tema på en anden måde. Ved den næste samtale vil du og jeg igen sammen beslutte, hvad vi så skal arbejde med denne gang.

Det kendetegnende ved samtaler med mig er således, at vi altid tager udgangspunkt i dine behov og at vi undervejs tjekker, dels at vi virkelig får talt om det, som ligger dig allermest på sinde, dels at jeg får mødt dig på den måde, som du har brug for.

Du skal være forberedt på, at jeg på en venlig måde kan opleves meget direkte. Mine klienter giver således udtryk for, at jeg både er tydelig, varm, empatisk og humoristisk og meget lidt “psykolog-agtig”, hvad der nu end måtte menes med dette udtryk.