Hvis du har en lægelig henvisning

Hvis du har en lægelig henvisning, har du mulighed for at få i at 12 sessioner hos en psykolog, som har overenskomst med den offentlige sygesikring. Jeg har en sådan overenskomst, hvilket betyder, at du hos mig kan få offentligt tilskud til sessionerne, således at din egenbetaling reduceres. Derigennem vil du skulle betale kr. 417,00 for den første session og kr. 347,71 for de efterfølgende 11 sessioner. Hvis du er medlem af sygeforsikringen “danmark”, vil du få yderligere kr. 200 i tilskud pr. session.

Du kan med en lægelig henvisning til psykologhjælp få tilskud, hvis du tilhører en af nedenfor stående grupper/ personkredse: 

 1. røveri-, volds og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 8. kvinder der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. personer der, inden det fyldte 18 år, har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. personer med let til moderat depression fra 18 år
 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD

Unge mellem 18 og 20 år kan få vederlagsfri sessioner, hvis de er henviste på henvisningsårsag nr. 10 eller 11.

Hvis du har en lægelig henvisning på henvisningsårsagerne “angst” eller “depression”, kan der være mulighed for, at du kan få endnu en lægelig henvisning på samme henvisningsårsag, altså på “angst” eller “depression” alt efter, hvilken af disse to henvisningsårsager, du er blevet henvist på. Her skal psykologen dog begrunde overfor din læge, hvorfor du har behov for en fornyet henvisning.

Det er din alment praktiserende læge, som skal skønne, om du er berettiget til en lægelig henvisning.

Du kan ikke automatisk få en lægelig henvisning, hvis du har været udsat for en af de 11 henvisningsårsager. Din egen læge skal skønne, om du befinder dig i en krise på grund af det, som du har været udsat for. Din læge kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp op til 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til at du ønsker psykologhjælp, fandt sted. Henvisningen kan dog udstedes senere, dog senest 12 måneder efter begivenheden fandt sted. Tidsbegrænsningen gælder ikke for personer, som ønsker psykologhjælp grundet punkt 9 (incest eller andre seksuelle overgreb foretaget inden det 18. år). Det er kun din egen privatpraktiserende læge, som kan udstede en henvisning til psykologhjælp.

Hvis du har været udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for offentligt tilskud efter de ovenfor nævnte retningslinjer.

Fejlhenvisninger:

Psykologer, som har overenskomst med den offentlige sygesikring, er forpligtet til at være opmærksomme på, om den lægelige henvisning, som du har fået hos din egen læge, er givet på det rigtige grundlag. Hvis der er tale om en fejlhenvisning, skal din psykolog melde tilbage til din egen læge og bede ham/hende om at lægge en korrekt henvisning ud. Hvis det viser sig, at problemstillingen slet ikke matcher nogle af henvisningsårsagerne, er psykologen forpligtet til at afslutte forløbet med det offentlige tilskud. Der er selvsagt altid mulighed for at fortsætte dit forløb hos mig, men så skal du betale det fulde honorar pr. session (svarende til kr. 869,28).

Psykologen og kommunikation med egen læge:

Du skal være opmærksom på, at psykologer med overenskomst med den offentlige sygesikring er forpligtede til at skrive en meddelse til egen læge om, at du har påbegyndt forløbet, et såkaldt startbrev. Derudover er psykologerne forpligtet til at skrive en såkaldt epikrise, hvilket vil sige en lille afsluttende tekst, til egen læge. Teksten skal indeholde information om effekten af forløbet hos psykologen, herunder nødvendig information vedrørende forløbet samt eventuelle anbefalinger. Hos mig vil teksten blive skrevet sammen med dig i forbindelse med din sidste samtale hos mig. OBS: Selvom psykologen er forpligtet til at lave startbrev og epikrise, har du ret til at takke nej til, at psykologen fremsender disse til din læge.

Du har frit valg blandt psykologer med overenskomst:

Bemærk, at der er mange psykologer, der har en overenskomst med den offentlige sygesikring, og at du har frit valg i forhold til hvem af disse, som du ønsker at benytte som din psykolog. På hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk kan du se, hvilke psykologer, der har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Psykologskifte:

Hvis du skifter psykolog, gælder din henvisning stadig, såfremt du ikke har brugt alle 12 sessioner. Du skal blot gøre din nye psykolog opmærksom på, hvor mange gange du har været hos din tidligere psykolog.