Gruppeterapeutisk forløb i tinnitushåndtering

ved psykolog Anne-Mette Mohr

  • Hvad er tinnitus?
  • Hvordan tackler jeg negative tanker og angstfyldte følelser forbundet med tinnitus
  • Hvordan kan jeg få tinnitus til at glide i baggrunden?

Disse og mange andre temaer vil vi arbejde struktureret med i dette gruppeterapeutiske forløb, hvor fokus er på tinnitus, de psyko-sociale følgevirkninger og tinnitushåndtering.

Forudsætninger for deltagelse:

  • Du skal før start på forløbet være set af en ørelæge, herunder skal du have fået målt din hørelse for nylig.
  • Din hørelse skal være så god, at du rimelig ubesværet kan føre en samtale.
  • Hvis du har en behandlingskrævende tilstand, fx svær depression, hjernerystelse mv skal du være i behandling eller parat til at gå i eventuel lægeligt anbefalet behandling før første gruppesession.
  • Du skal være åben overfor nytænkning og indstillet på at prøve nyt; du skal være parat til at tale om dig selv, til at arbejde med dig selv og til at udveksle erfaringer med de andre i gruppen.
  • Du skal forpligte dig til at komme hver gang og til at lave øvelser dagligt i tiden mellem sessionerne.
  • Du skal forpligte dig til at overholde tavshedspligt i forhold til de personlige ting, som der vil blive talt om undervejs i forløbet. Tavshedspligten ophører ikke efter kursets ophør.

Kort om forløbet:

Du starter med en individuel enkeltsession à 45 minutters varighed hos Anne-Mette, hvor din problemstilling med tinnitus, dine forventninger og forudsætninger vil blive afklaret.

Derefter fortsættes der i gruppe over 7 gange à 7 kvarters varighed. Her vil du få viden, indsigt og værktøjer til håndtering af din tinnitus. Hver session består derfor af vidensformidling, gruppeterapeutisk samtale og erfaringsudveksling, små øvelser samt instruktion i en hjemmeøvelse, som du dagligt skal udføre mellem sessionerne. De 4 første gange ligger med en uges mellemrum. Mellem de efterfølgende 3 gange går der 3 uger.

Praktiske informationer:

De indledende individuelle samtaler vil efter nærmere personlig aftale blive placeret i tidsrummet kl. 10.00-17.00, primært på onsdage.

Datoer og tidspunkter for gruppeforløbet:

Tirsdagene 15.3, 22.3, 29.3, 5.4, 26.4, 17.5, 7.6.2022 kl. 16.15-18.00

Sted:

Lygten 2 C, 3. Sal, 2400 København NV

Pris:

Hvis du har en lægelig henvisning:

Den individuelle session: 424,40 kr.

Gruppesessionerne: 380,12 kr. for første gruppesession. For de efterfølgende sessioner: 330,12 kr.

Hvis du er medlem af ”danmark”, kan du få tilskud til samtalerne.

Hvis du ikke har en lægelig henvisning:

950 kr. pr gang – individuelt som i gruppe.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark” kan du få tilskud til samtalerne.

Hvis du eller din arbejdsplads har en sundhedsforsikring, er der måske mulighed for, at udgifterne ved forløbet kan dækkes via forsikringen – men du skal selv lægge ud for derefter at få udgiften refunderet direkte hos forsikringsselskabet.

Bemærk: Beløbene kan ændre sig en smule men ikke væsentligt.

Betaling:

Der afregnes pr. gang via Mobile Pay eller kontant

Deltagerantal:

Minimum 3 max 6 personer

Ønske om deltagelse:

Send en mail til psykolog Anne-Mette Mohr: ammohr@protonmail.com

Sidste frist for tilmelding:

Mandag 7. marts 2022 kl. 16.00. Efter denne dato er tilmelding bindende

Yderligere information:

Send en mail: ammohr@protonmail.com

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.