CV for Anne-Mette Mohr vedrørende erfaring og psykologarbejde indenfor høretab, døvblevenhed, CI, tinnitus og øresygdomme såsom Morbus Menière og andre indre-øre-betingede svimmelhedstilstande:

23.01.1995 – 31.12.2000: Leder af Socialministeriets Satspuljeprojekt forankret i Høreforeningen:  Den Psyko-Sociale Rådgivning (et frivilligt, uvildigt, landsdækkende rådgivningsprojekt rettet mod mennesker med høretab, tinnitus og øresygdomme).

1994 – maj 2022: Mere end 12.000 individuelle psykologsamtaler om afhjælpning og håndtering høretab, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-ørebetinget svimmelhed, herunder hvordan man selv og omgivelserne bedst kan komme overens hermed (antallet af psykologsamtaler er beregnet ud fra 46 arbejdsuger pr. år i 28 år med gennemsnitligt 10 psykologsamtaler pr. uge indenfor høreområdet). Gruppeterapeutiske forløb er ikke medregnet.

1998 – 1999: Opbygning, undervisning på og afvikling af et efteruddannelsesforløb for 30 danske hørepædagoger (2 fra hvert af de daværende amters høreinstitutter/ kommunikationscentre).

1999 – : Oplægsholder, foredragsholder, underviser omkring hørelse, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-øre-betinget svimmelhed i forhold til de berørte selv, hørepædagoger, ørelæger, præster både i Danmark og i udlandet, eksempelvis ved:

  • The Annual Conference on Management of The Tinnitus Patient, Iowa City, USA 1999-2010 (Guest of Honor i 2014+2017)
  • Oticon’s konference for professionelle ”A Revolution for the Senses” i Orlando, 2015
  • Temadage for ørelæger i 2016, 2017, 2018 om rehabilitering af mennesker med indre-øre-betinget svimmelhed; temadagene forestås af Mads Klokker, klinikchef for Øre-næse-halskirurgiske & Audiologiske Klinik, Rigshospitalet, fysioterapeut Kasper Søndergaard, RH og Anne-Mette Mohr
  • Tinnitus- og Menière-temadage i Høreforeningens regi
  • The International Tinnitus Seminar & I World Tinnitus CongressWarsaw, Polen, Maj 2017 (oplægsholder og chair)

1.04.2001-31.03.2003: Konsulent for høreapparatvirksomheden Widexs akademi (overordnet tema for konsulentarbejdet: Hvordan sikrer man, at høreapparatsbrugeren med glæde bruger sit høreapparat. Dette skete ved efteruddannelse af professionelle, som tildeler og/eller sælger høreapparater. Deltagerne på disse efteruddannelser kom fra hele verden, fx Israel, Australien, USA, Europa)

Frivilligt psykologarbejde:

September 1992 – januar 1995: Opstart og leder af frivillighedsinitiativet Den Psyko-Sociale Rådgivning ved Høreforeningen. Pr. Januar 1995 tildelte Socialministeriets Satspujle midler til drift.

15.01.2001 – november 2021: Initiativtager til videreførelse af Den Psyko-Sociale Rådgivning, nu under navnet House of Hearing, Sankt Knuds Vej 36.1, 1903 Frederiksberg C . www.houseofhearing.dk. Leder og organisator i forhold til afvikling af rådgivningsdage.

Publikationer:

”Tværfaglig Tinnitus Screening – en tværfaglig rehabiliteringsmodel og et materiale til screening af tinnitusramte”. Jepsen, A., Mohr, A-M., Brix, E., Wulff, K. Kommunikationscentret i Frederiksborg Amt, 2001

”Fallbeispiel Herr Peters, Psychologische Arbeitsmethoden und Ûberlegungen”. Nelting, M.: Hyperacusis, Frühzeitig erkennen, aktiv handeln (Thieme, 2003)

”Tinnitus Person-Centered Therapy”. Tyler, R.S., (ed):Tinnitus Treatment, clinical protocols, (Thieme,  2006)

”Your Life and Tinnitus”. Tyler, R.S., (ed): The Consumer Handbook on Tinnitus, (Auricle Ink Publishers, 2008+2017)

Is CBT for Tinnitus Overemphasized?” Tyler, R.S., Mohr, AM: The Hearing Journal, 2017

“Three-Track Tinnitus Protocol: Counseling Emphasizing the Patient, the Clinician, and the Alliance”. Tyler, R.S., (ed): Tinnitus Treatment, clinical protocols, (Thieme, 2022)