CV for psykolog Anne-Mette Mohr

Uddannelse og efteruddannelse:

1994: Cand.psych. fra Københavns Universitet

1996-1998: Efteruddannelse i Høreterapi, Bad Arolsen, Tyskland

24.08.2001: Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet

Marts 2005: Efteruddannet som eksistentiel-fænomenologisk psykoterapeut (en tre-årig efteruddannelse)

11.03.2008 : Godkendt som specialist i Klinisk Psykolog og Psykoterapi af Dansk Psykolog Forening

16.09.2013: Godkendt som supervisor på specialistniveau af Dansk Psykolog Forening

Derudover opdaterer jeg løbende min faglighed ved deltagelse i kurser og efteruddannelser, som udbydes af Dansk Psykologforening.

Arbejde som psykolog:

23.01.1995-31.12.2000: Leder af Socialministeriets Satspuljeprojekt forankret i Høreforeningen:  Den Psyko-Sociale Rådgivning (et frivilligt, uvildigt, landsdækkende rådgivningsprojekt rettet mod mennesker med høretab, tinnitus og øresygdomme)

15.01.2001-01.01.2011: Privatpraktiserende psykolog i Den Tværfaglige Sundhedsklinik

1.04.2001-31.03.2003: Konsulent for Byggeriets Arbejdsmiljøcenter

2011-2014: Konsulent for Dansk Standard

01.07.2005-2016: Medstifter og medindehaver af Skolen for Eksistentiel Psykologi og Psykoterapi – en efteruddannelsesinstitution rettet mod psykologer.

01.01.2011-….: Privatpraktiserende psykolog med ydernummer i egen virksomhed: Psykologcentret NV (Ydernummer betyder, at jeg tager imod personer, som har fået en lægelig henvisning til psykologhjælp).

CV vedrørende arbejde indenfor høretab, tinnitus og indre-ørebetinget svimmelhed, fx Menières sygdom

23.01.1995 – 31.12.2000: Leder af Socialministeriets Satspuljeprojekt forankret i Høreforeningen:  Den Psyko-Sociale Rådgivning (et frivilligt, uvildigt, landsdækkende rådgivningsprojekt rettet mod mennesker med høretab, tinnitus og øresygdomme).

1994 – januar 2022: Mere end 12.500 individuelle psykologsamtaler om afhjælpning og håndtering høretab, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-ørebetinget svimmelhed, herunder hvordan man selv og omgivelserne bedst kan komme overens hermed (antallet af psykologsamtaler er beregnet ud fra 46 arbejdsuger pr. år med gennemsnitligt 10 psykologsamtaler pr. uge indenfor høreområdet). Gruppeterapeutiske forløb er ikke medregnet.

1998 – 1999: Opbygning og afvikling (herunder undervisning) af et efteruddannelsesforløb for 30 danske hørepædagoger (2 fra hvert af de daværende amters høreinstitutter/ kommunikationscentre).

1999 – august 2021: Oplægsholder, foredragsholder, underviser omkring hørelse, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-øre-betinget svimmelhed i forhold til de berørte selv, deres pårørende, hørepædagoger, ørelæger, præster både i Danmark og i udlandet, eksempelvis ved:

  • The Annual Conference on Management of The Tinnitus Patient, Iowa City, USA 1999-2010 (Guest of Honor i 2014+2017)
  • Oticon’s konference for professionelle ”A Revolution for the Senses” i Orlando, 2015;
  • Temadage for ørelæger i 2016, 2017, 2018 om rehabilitering af mennesker med indre-øre-betinget svimmelhed; temadagene blev forestået af Mads Klokker, klinikchef for Øre-næse-halskirurgiske & Audiologiske Klinik, Rigshospitalet, fysioterapeut Kasper Søndergaard, RH, og Anne-Mette Mohr;
  • Tinnitus- og Menière-temadage i Høreforeningens regi;
  • Foredrag om håndtering af høretab, tinnitus og øresygdomme i Høreforeningens lokalafdelinger;
  • The International Tinnitus Seminar & I World Tinnitus Congress, Warsaw, Polen, Maj 2017 (oplægsholder og chair);
  • Fra september 2021: Underviser og supervisor på Efteruddannelse af Hørekonsulenter på et Eksistens-psykologisk Grundlag. Uddannelsen afholdes i Høreforeningens regi.
  • 2021-2022: Initiativtager til og underviser på “Efteruddannelse af Hørekonsulenter på et Eksistenspsykologisk Grundlag”. Efteruddannelsen etableredes i Høreforeningens regi.

1.04.2001-31.03.2003: Konsulent for høreapparatvirksomheden Widex: Hvordan sikrer man, at høreapparatsbrugeren tager brug af sit høreapparat til sig på en befordrende måde?

Frivilligt psykologarbejde:

September 1992 – januar 1995: Opstart og leder af frivillighedsinitiativet Den Psyko-Sociale Rådgivning ved Høreforeningen. Pr. Januar 1995 tildelte Socialministeriets Satspujle midler til drift.

15.01.2001 – november 2021: Grundlægger og leder af videreførelse af Den Psyko-Sociale Rådgivning, nu under navnet House of Hearing, Sankt Knuds Vej 36.1, 1903 Frederiksberg C .

Publikationer:

”Tværfaglig Tinnitus Screening – en tværfaglig rehabiliteringsmodel og et materiale til screening af tinnitusramte”. Jepsen, A., Mohr, A-M., Brix, E., Wulff, K. Kommunikationscentret i Frederiksborg Amt, 2001

”Fallbeispiel Herr Peters, Psychologische Arbeitsmethoden und Ûberlegungen”. Nelting, M.: Hyperacusis, Frühzeitig erkennen, aktiv handeln(Thieme, 2003)

”Tinnitus Person-Centered Therapy”.Tyler, R.S., (ed):Tinnitus Treatment, clinical protocols, (Thieme,  2006). Ny revideret udgave er på vej.

”Your Life and Tinnitus”.Tyler, R.S., (ed): The Consumer Handbook on Tinnitus,(Auricle Ink Publishers, 2008+2017)

Is CBT for Tinnitus Overemphasized?” Tyler, R.S., Mohr, AM: The Hearing Journal, 2017

“Three-Track Tinnitus Protocol: Counseling Emphasizing the Patient, the Clinician, and the Alliance”. Tyler, R.S., (ed): Tinnitus Treatment, clinical protocols, (Thieme, 2022)