CV for psykolog Anne-Mette Mohr

Uddannelse og efteruddannelse:

1994: Cand.psych. fra Københavns Universitet

1996-1998: Efteruddannelse i Høreterapi, Bad Arolsen, Tyskland

24.08.2001: Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet

Marts 2005: Efteruddannet som eksistentiel-fænomenologisk psykoterapeut (en tre-årig efteruddannelse)

11.03.2008 : Godkendt som specialist i Klinisk Psykolog og Psykoterapi af Dansk Psykolog Forening

16.09.2013: Godkendt som supervisor på specialistniveau af Dansk Psykolog Forening

Arbejde som psykolog:

23.01.1995-31.12.2000: Leder af Socialministeriets Satspuljeprojekt forankret i Høreforeningen:  Den Psyko-Sociale Rådgivning(et frivilligt, uvildigt, landsdækkende rådgivningsprojekt rettet mod mennesker med høretab, tinnitus og øresygdomme)

15.01.2001-01.01.2011: Privatpraktiserende psykolog i Den Tværfaglige Sundhedsklinik

1.04.2001-31.03.2003: Konsulent for Byggeriets Arbejdsmiljøcenter

2011-2014: Konsulent for Dansk Standard

01.07.2005-2016: Medstifter og medindehaver af Skolen for eksistentiel psykologi og psykoterapi – en efteruddannelsesinstitution rettet mod psykologer.

01.01.2011-….: Privatpraktiserende psykolog med ydernummer i egen virksomhed: Psykologcentret NV (Ydernummer betyder, at jeg tager imod personer, som har fået en lægelig henvisning til psykologhjælp).

CV for Anne-Mette Mohr vedrørende psykologarbejde og erfaring indenfor høretab, døvblevenhed, CI, tinnitus og øresygdomme såsom Morbus Menière og andre indre-øre-betingede svimmelhedstilstande

23.01.1995 – 31.12.2000: LederafSocialministeriets Satspuljeprojekt forankret i Høreforeningen:  Den Psyko-Sociale Rådgivning(et frivilligt, uvildigt, landsdækkende rådgivningsprojekt rettet mod mennesker med høretab, tinnitus og øresygdomme).

1994 – oktober 2018: Mere end 10.120 individuelle psykologsamtaler om afhjælpning og håndtering høretab, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-ørebetinget svimmelhed, herunder hvordan man selv og omgivelserne bedst kan komme overens hermed (antallet af psykologsamtaler er beregnet ud fra 46 arbejdsuger pr. år i 22 år med gennemsnitligt 10 psykologsamtaler pr. uge indenfor høreområdet). Gruppeterapeutiske forløb er ikke medregnet.

1998 – 1999: Opbygning og afvikling(herunder undervisning) af et efteruddannelsesforløbfor 30danske hørepædagoger(2 fra hvert af de daværende amters høreinstitutter/ kommunikationscentre.

1999 – oktober 2018: Oplægsholder, foredragsholder, underviseromkring hørelse, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-øre-betinget svimmelhed i forhold til de berørte selv, hørepædagoger, ørelæger, præster både i Danmark og i udlandet, eksempelvis ved:

  • The Annual Conference on Management of The Tinnitus Patient, Iowa City, USA 1999-2010 (Guest of Honor i 2014+2017)
  • Oticon’s konference for professionelle ”A Revolution for the Senses” i Orlando, 2015;
  • Temadage for ørelæger i 2016, 2017, 2018 om rehabilitering af mennesker med indre-øre-betinget svimmelhed; temadagene forestås af Mads Klokker, klinikchef for Øre-næse-halskirurgiske & Audiologiske Klinik, Rigshospitalet, fysioterapeut Kasper Søndergaard, RH og Anne-Mette Mohr;
  • Tinnitus- og Menière-temadage i Høreforeningens regi;
  • The International Tinnitus Seminar & I World Tinnitus Congress, Warsaw, Polen, Maj 2017 (oplægsholder og chair);

1.04.2001-31.03.2003: Konsulentfor høreapparatvirksomheden Widex (hvordan sikrer man, at høreapparatsbrugeren med glæde bruger sit høreapparat)

Frivilligt psykologarbejde:

September 1992 – januar 1995: Opstart og leder af frivillighedsinitiativet Den Psyko-Sociale Rådgivning ved Høreforeningen. Pr. Januar 1995 tildelte Socialministeriets Satspujle midler til drift.

15.01.2001 – oktober 2018: Initiativtager til,  leder samt supervisor af videreførelse af Den Psyko-Sociale Rådgivning, nu under navnet House of Hearing, Sankt Knuds Vej 36.1, 1903 Frederiksberg C . www.houseofhearing.dk

Publikationer:

”Tværfaglig Tinnitus Screening – en tværfaglig rehabiliteringsmodel og et materiale til screening af tinnitusramte”. Jepsen, A., Mohr, A-M., Brix, E., Wulff, K. Kommunikationscentret i Frederiksborg Amt, 2001

”Fallbeispiel Herr Peters, Psychologische Arbeitsmethoden und Ûberlegungen”. Nelting, M.: Hyperacusis, Frühzeitig erkennen, aktiv handeln(Thieme, 2003)

”Tinnitus Person-Centered Therapy”.Tyler, R.S., (ed):Tinnitus Treatment, clinical protocols, (Thieme,  2006)

”Your Life and Tinnitus”.Tyler, R.S., (ed): The Consumer Handbook on Tinnitus,(Auricle Ink Publishers, 2008+2017)

Is CBT for Tinnitus Overemphasized?Tyler, R.S., Mohr, AM: The Hearing Journal, 2017