Covid-19 og samtaler

Vores samfund er hårdt ramt af den aktuelle situation med Covid-19. Jeg mener, at vi alle bør gøre vores til, at hospitalerne vil have plads til behandling af alle de mange patienter, som grundet smitte, vil få brug for at blive indlagt.

Vi bør også hjælpe til med, at personalet på hospitalerne kan holde til det store pres, som må formodes at indtræde.
Det gør vi ved at følge statsministerens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og ved derudover at gøre vores bedste for ikke selv at blive smittet eller overføre smitte. Som psykolog med overenskomst med den offentlige sygesikring hører jeg ind under sundhedsvæsenet.

Derfor føler jeg mig i særlig grad forpligtet til at støtte op om de anbefalinger som sundhedsmyndighederne og statsministeren kommer med.
Af denne grund foregår psykologsamtaler med mig for tiden kun telefonisk eller over internetbaseret video. Videosamtalerne foregår via Whereby.com, som tilbyder en ukompliceret løsning, hvor andre – udover dem, som deltager i videosamtalen – ikke kan ”høre med”.