Gruppeterapeutisk forløb i angsthåndtering nov. 2022-febr. 2023

  • Hvad er angst
  • Hvordan tackler jeg min angst, mine angstfyldte tanker og følelser
  • Hvordan får jeg angsten til at glide i baggrunden

Disse og mange andre temaer forbundet med angst (og mistrivsel) vil vi arbejde struktureret med i dette gruppeterapeutiske forløb, hvor fokus er på angsthåndtering. Målet er, at du kommer overens med din angst, så den forstyrrer dit liv og din livskvalitet mindst muligt.

Forudsætninger for deltagelse:

  • Din angst skal være på et sådant niveau, at du dels rimeligt ubesværet kan møde op til hver gang, dels at du kan deltage i de forskellige angsthåndteringsøvelser, som forløbet indeholder
  • Du skal være åben overfor nytænkning og indstillet på at prøve nyt
  • Du skal være parat til at tale om dig selv, til at arbejde med dig selv og til at udveksle erfaringer med de andre i gruppen.
  • Du skal forpligte dig til at komme hver gang og
  • til at lave øvelser dagligt i tiden mellem sessionerne.
  • Du skal forpligte dig til at overholde tavshedspligt i forhold til de personlige ting, som der vil blive talt om undervejs i forløbet. Tavshedspligten ophører ikke efter forløbets ophør.

Bemærk: Du kan ikke deltage, hvis du er i behandling for angst i psykiatrien, eller hvis du sideløbende med din angst har andre behandlingskrævende tilstande fx en spiseforstyrrelse, en personlighedsforstyrrelse eller en såkaldt autismespektrumforstyrrelse.

Bemærk også: Du kan ikke gå individuelt hos Anne-Mette sideløbende med, at du deltager i gruppeforløbet. Du må gerne gå hos en anden privatpraktiserende psykolog, samtidigt med at du deltager i gruppeforløbet, hvis dette er i orden for din psykolog. Ligeledes kan du ikke påregne, at du kan fortsætte med individuelle samtaler hos Anne-Mette efter at det gruppeterapeutiske forløb er afsluttet. Derimod vil der, hvis alle deltagerne ønsker det, være mulighed for forlængelse af forløbet med nogle få gange.

Kort om forløbet:

Du starter med en individuel enkeltsession à 45 minutters varighed hos Anne-Mette, hvor din problemstilling med din angst, dine forventninger og forudsætninger vil blive afklaret.

Såfremt du falder indenfor målgruppen, fortsætter du i gruppe over 6 sessioner i tidsrummet kl. 16.15-18.00. Hver session består af vidensformidling, gruppeterapeutisk samtale og erfaringsudveksling, øvelser samt instruktion i en hjemmeøvelse, som du dagligt skal udføre mellem sessionerne.

Praktiske informationer:

De indledende individuelle samtaler vil efter nærmere aftale med Anne-Mette blive placeret i tidsrummet kl. 10.00-17.00.

Datoer og tidspunkter for gruppeforløbet:

Tirsdagene 15.11, 22.11, 6.12, 13.12.2022 og 17.1, 24.1, 14.2.2023 kl. 16.15-18.00

Der startes et nyt forløb op i midten af februar 2023.

Sted: Lygten 2 C, 3. Sal, 2400 København NV

Pris hvis du har en lægelig henvisning:

Den individuelle session: 427,56 kr.

Gruppesessionerne: 383,12 kr. for første gruppesession. For de efterfølgende sessioner: 333,12 kr.

Hvis du er medlem af ”danmark”, kan du få tilskud til samtalerne.

Bemærk, at priserne for gruppesessionerne kan falde en anelse, hvis der deltager mere end 3 personer i gruppen.

Pris hvis du har en lægelig henvisning på angst, og hvis du er under 25 år:

Den individuelle session og selve forløbet er gratis

Hvis du ikke har en lægelig henvisning:

1000 kr. for den individuelle samtale, derefter 900 kr. for gruppesamtalerne.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark”, kan du få tilskud til samtalerne.

Hvis du eller din arbejdsplads har en sundhedsforsikring, er der måske mulighed for, at udgifterne ved forløbet kan dækkes via forsikringen – men du skal selv lægge ud for derefter at få udgiften refunderet direkte hos forsikringsselskabet.

Betaling: Der afregnes pr. gang via Mobile Pay eller kontant

Deltagerantal: Minimum 3 max 6 personer

Ønske om deltagelse: Send en mail til psykolog Anne-Mette Mohr: ammohr@protonmail.com. Oplys navn, adresse og telefonnummer. Du skal også fremsende dit cpr.nr. Du kan eventuelt maile de første 6 cifre og sms’e de 4 sidste på tlf: 26187460 (husk at skrive i sms’en, at den er fra dig)

Sidste frist for tilmelding: Onsdag den 9. november 2022 kl. 16.00.

Yderligere information: Send en mail: ammohr@protonmail.com

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.