Hvis du lider af panikangst, socialfobi, enkeltfobier eller let til moderat depression, kan du nu få gratis behandling hos Internetpsykiatrien. Internetpsykiatrien er et let tilgængeligt internetbaseret behandlingstilbud; det foregår over internettet og er derfor uafhængigt af, hvor i landet du bor. Samtidigt er behandlingen fleksibel og kan passes ind i en travl hverdag med arbejde eller studier.

Behandlingsformen er udviklet i Region Syddanmark, der har drevet klinikken Internetpsykiatrien siden 2015. Erfaringerne har været gode og samtidig er der på klinikker i udlandet gjort lignende gode erfaringer. Effekten af internetbaseret psykologisk behandling af angstlidelser og depression er den samme, som hvis du mødtes fysisk med en psykolog. Derfor har Danske Regioner besluttet, at dette behandlingstilbud skal tilbydes til borgere i alle regioner – indtil videre frem til 30. Juni 2020. Behandlingen er gratis.

Hvordan kommer du i gang?

Du skal indledningsvist  udfylde et spørgeskema på hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk. Din besvarelse af spørgeskemaet bliver inden for 5 arbejdsdage vurderet af psykologen i Internetpsykiatrien. Hvis du opfylder kriterierne for behandlingen, indledes der med en videosamtale af 1 til 1 ½ times varighed med en psykolog. Derefter fortsættes behandlingen via et internetbaseret computerprogram, hvor du skal igennem en række behandlingstrin med tilhørende daglige øvelser. Herigennem lærer du at arbejde med at ændre dine tankemønstre. Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi.

Igennem forløbet bliver du skriftligt fulgt af den psykolog, som du talte med første gang ved den indledende videosamtale.

Forløbet vil typisk løbe over 12 uger, hvorefter du igen vil få lejlighed til en afsluttende videosamtale med psykologen.

Når forløbet er afsluttet, får din privatpraktiserende læge besked om forløbet, herunder hvordan du nu har det, og hvordan dit udbytte af forløbet har været.

Hele forløbet foregår via en sikret forbindelse, der lever op til lovgivningen om datasikkerhed.

Hvem kan ikke modtage behandling ad denne vej?

Du kan ikke få hjælp ad denne vej, hvis du lider af skizofreni, bipolar lidelse eller beslægtede lidelser, hvis din hovedproblematik er PTSD, hvis du har et misbrug af alkohol eller stoffer, eller hvis du aktuelt er i gang med et psykoterapeutisk forløb. Du skal også være over 18 år.

Læs mere på www.internetpsykiatrien.dk