Priser og afregning

 

 FOR KLIENTER 

Hvis du har en lægelig henvisning, koster den første session kr. 412,75 og de efterfølgende kr. 344,17. Der er i alt 12 behandlinger på en lægelig henvisning. Hvis du er medlem af sygeforsikringen “danmark”, får du et tilskud pr. session på kr. 200. En session er à 45 minutters varighed. 

Hvis du efter et forløb på en lægelig henvisning ønsker at fortsætte, betaler du pr. session kr. 875. En session er à 45 minutters varighed.

Hvis du ikke kan få en lægelig henvisning, koster hver psykologsamtale kr. 875. Også her er en session à 45 minutters varighed.

 

FOR PSYKOLOGER

Personlig udvikling (svarende til egenterapi) for psykologer og andre faggrupper koster kr. 855 pr. session. Hver session er à 45 minutters varighed.

Individuel supervision af psykologer og andre faggrupper koster kr. 900 pr. session. Hver session er à 45 minutters varighed.

Afregning i forbindelse med en individuel session:

Der afregnes i slutningen af sessionen. Der kan betales kontant eller ved brug af mobile pay. Det er ikke muligt at benytte dankort.

Gruppeforløb for psykologer og andre faggrupper:

Personlig udvikling i gruppe: 1100 kr. pr. session à 45 minutter, hvis gruppen består af mellem 2-4 deltagere og kr. 1150, hvis gruppen består af mellem 5-6 deltagere.

Supervision i gruppe: 1100 kr. pr. session à 45 minutter, hvis gruppen består af mellem 2-4 deltagere og kr. 1200, hvis gruppen består af mellem 5-6 deltagere.

Afregning i forbindelse med gruppeforløb: Der fremsendes faktura pr. mail umiddelbart efter afslutning af den/de givne sessioner

Supervision af psykologer eller andre professionelle vedrørende tinnitus, høretab, øresygdomme med videre: kr. 1.500 pr session. Hver session er à 45 minutter. Der fremsendes faktura umiddelbart efter afslutning af den givne/de givne sessioner.