Priser og afregning

FOR KLIENTER 

Hvis du har en lægelig henvisning, koster den første session kr. 427,56 og de efterfølgende kr. 356,52. Der er i alt 12 behandlinger på en lægelig henvisning. Hvis du er medlem af sygeforsikringen “danmark”, får du et tilskud pr. session på kr. 200. For unge mellem 18 og 24 år er sessionerne vederlagsfri. En session er à 45 minutters varighed. 

Hvis du efter et forløb på en lægelig henvisning ønsker at fortsætte, betaler du pr. session kr. 891. En session er à 45 minutters varighed.

Hvis du ikke har en lægelig henvisning, koster hver psykologsamtale kr. 891. Også her er en session à 45 minutters varighed. Hvis du er medlem af sygeforsikringen “danmark”, får du et tilskud pr. session på kr. 200.

Der afregnes ved slutningen af hver session. Der kan betales med mobile pay eller kontant.

FOR PSYKOLOGER OG ANDRE FAGGRUPPER

Personlig udvikling/egenterapi koster kr. 950 pr. session. En session er à 45 minutters varighed.

Individuel supervision koster kr. 1000 pr. session. En session er à 45 minutters varighed.

Der afregnes i slutningen af sessionen. Der kan betales kontant eller ved brug af mobile pay.

Personlig udvikling/egenterapi i gruppe koster kr. 1150 pr. session, hvis gruppen består af mellem 2-4 deltagere og kr. 1200, hvis gruppen består af mellem 5-6 deltagere. En session er à 45 minutters varighed. Der kan ydes op til 6 sessioner fordelt på én dag. Her vil der typisk være indlagt en times pause undervejs.

Supervision i gruppe koster kr. 1150 pr. session, hvis gruppen består af mellem 2-4 deltagere og kr. 1200, hvis gruppen består af mellem 5-6 deltagere. En session er à 45 minutters varighed. Der kan ydes op til 6 sessioner fordelt på én dag. Her vil der typisk være indlagt en times pause undervejs.

Supervision af psykologer eller andre professionelle vedrørende tinnitus, høretab, øresygdomme med videre koster kr. 1.500 pr session. En session er à 45 minutters varighed.

Der fremsendes faktura pr. mail umiddelbart efter afslutning af den/de givne sessioner. Der kan også afregnes med det samme på mobile pay eller kontant.